bấm mí hàn quốc giữ được lâu không

Bấm mí mắt Hàn Quốc giữ được bao lâu?

06/2015 13

Thưa các bác sĩ, bấm mí hàn quốc giữ được bao lâu vì mắt của em ti hí mí lót lúc mới sinh ra, nên em cứ ao ước mãi được đi bấm mi, cũng may là công nghệ thẩm mỹ phát triển nên bạn bè giới thiệu cho em