Bấm mí mắt Hàn Quốc có đau không?

Bấm mí mắt Hàn Quốc có đau không?

06/2015 13

Bấm mí mắt Hàn Quốc có đau không thưa bác sĩ? Cháu thắc mắc vấn đề này từ lâu lắm rồi mà chưa dám hỏi ai. Hôm nay cháu mạnh dạn viết thư này hỏi bác sĩ để nếu không đau thì sang tháng cháu sẽ đi bấm m