bảng giá nhấn mí

Bảng giá dịch vụ nhấn mí mắt tại TMV Phú Xuân

02/2015 02

Vì đôi mắt 1 mí nên nhìn cháu già hơn so với các bạn cùng tuổi và mắt lúc nào cũng như buồn ngủ. Cháu nghe nói nhấn mí mắt có thể khắc phục được tình trạng này nhưng không biết có cho kết quả vĩnh viễ