cách tỉa lông mày không đau

Cách tỉa lông mày ngang đẹp phù hợp với khuôn mặt

11/2015 16

Lông mày ngang giúp khuôn mặt của bạn trở lên nổi bật, tạo sự cân bằng cho khuôn mặt. Hình dáng của lông mày ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ trên khuôn mặt. Trào lưu lông mày ngang hiện tại đang "làm mưa là