cần bao nhiêu tiền để nhấn mí

Cần bao nhiêu tiền để nhấn mí tại Phú Xuân?

08/2015 07

Chào Phú Xuân! Từ bé mí mắt tôi đã bị sụp trông rất mất thẩm mỹ, nhiều người giới thiệu tôi nên đi nhấn mí để mí mắt được rõ rệt và đẹp hơn. Qua tìm hiểu được biết thẩm mỹ viện Phú Xuân có áp dụng phư