cắt bọng mỡ mắt bao nhiêu tiền

Phẫu thuật cắt bọng mỡ mắt dưới bao nhiêu tiền

07/2015 14

Tôi có dự định phẫu thuật cắt bọng mỡ mắt từ rất lâu, nhưng sau khi tìm hiểu, tôi thấy có sự chênh lệch khác nhau về mức giá phẫu thuật giữa các trung tâm là khá lớn. Vậy các chuyên gia Phú Xuân cho t