chì kẻ mắt

Cách kẻ mắt nước đơn giản cho cô nàng vụng vẽ mí

09/2015 11

Thực hiện vẽ mắt đẹp bằng chì đã khó, vẽ bằng bút nước lại càng khó hơn. Nếu không cẩn thận chỉ cần chệch một chút là làm lem ra phần ngoài hỏng cả đôi mắt đẹp của bạn. Chính vì thế, chuyên mục làm đẹ