có nên bấm mí hàn quốc

Có nên nhấn mí mắt tại Phú Xuân không?

06/2015 09

Chào bác sĩ! Mắt cháu một mí không phù hợp với gương mặt cho lắm nên cháu muốn thay đổi thành đôi mắt hai mí. Cháu có tìm hiểu thì được biết nhấn mí tại Phú Xuân có thể cải thiện khuyết điểm này, tuy