có nên mổ mắt cận thị không

Mắt cận có nên mổ không và khi nào nên mổ

04/2015 09

Ngày nay, dưới sức ép của công việc, của những công nghệ phát triển kỹ thuật ngày càng cao thì tình trạng cận thị cũng theo đó mà ngày càng phổ biến. Nhưng làm sao để khắc phục độ cận thị cho mắt? Mắt