đính hạt cườm

Nên nhấn mí hay đính hạt cườm ở mắt thì phù hợp?

04/2015 09

Em nên nhấn mí hay đính hạt cườm ở mắt thì phù hợp thưa bác sĩ? Em mắt một mí nên nhìn khá bé, nhân dịp nghỉ phép dài ngày em định đi làm đẹp để cải thiện. Mong bác sĩ tư vấn giúp! (Hồng My - Hải Phòn