mắt đen

Những đôi mắt màu hổ phách có gì đặc biệt?

06/2015 17

Màu mắt của mỗi chúng ta được quy định bởi khá nhiều yếu tố: gen di truyền, vị trí địa lý, thậm chí cả môi trường sống. Những màu mắt thường gặp như màu đen, màu nâu và màu hổ phách. Vậy những đôi mắt