mắt thâm tím

Làm sao để mắt đỡ thâm tím sau khi cắt mí mắt?

07/2015 17

Chào Phú Xuân! Tôi đang có ý định đi cắt mí mắt nhưng được biết là sau khi cắt mí sẽ có một thời gian mắt bị sưng và thâm tím. Vậy cho tôi hỏi làm sao để mắt đỡ thâm tím sau khi cắt mí mắt và bao lâu