miếng dán tạo mắt 2 mí

Hướng dẫn bạn cách dùng miếng dán mí mắt trong suốt

04/2015 24

Miếng dán mí mắt trong suốt có nhiều ưu điểm hơn so với miếng dán thông thường. Vì thế, mà rất nhiều bạn nữ lựa chọn chúng để làm đẹp cho mình. Song bạn đã biết cách dùng miếng dán mí mắt trong suốt n