nhấn mí mắt bằng chỉ ở đâu đẹp Hà Nội

Nhấn mí mắt bằng chỉ ở đâu đẹp?

10/2015 14

Mắt của tôi vốn là mắt 2 mí, nhưng mí bị lẩn, đôi lúc nhìn qua tưởng đó là mắt 1 mí. Trước đó, tôi thường băn khoăn không biết nên nhấn mí mắt bằng chỉ ở đâu. Qua giới thiệu, tôi biết đến Thẩm mỹ viện