nhấn mí mắt có đau không

Nhấn mí mắt Hàn Quốc có đau không?

05/2015 09

Thưa bác sĩ! Mắt em một mí và mọi người thường bảo nó không hợp với khuôn mặt tròn của em! Một số bạn bè thì khuyên em đi nhấn mí mắt Hàn Quốc để hoàn thiện lại. Em cũng rất muốn đi nhưng không biết n