phun thêu chân mày có đau không

Phun thêu chân mày có đau không, sưng bao lâu?

08/2015 28

Thưa chuyên gia! Cho tôi hỏi phun thêu chân mày có đau không, sưng trong bao lâu thì hết? Tôi muốn đi phun thê lông mày mà sợ đau nên cứ chần chừ mãi đến giờ vẫn phải sống chung với hàng lông mày cũ n